سهراب سپهری
توسط : hosseintahoori

من در این تنهایی
فکر یک بره روشن هستم
که بیاید علف خستگی ام را بچرد

يکشنبه 23/10/1386 - 17:54
پسندیدم 0
UserName