امتحان کن
توسط : hosseintahoori
چیزی رو که
خیلی دوست داری رهاش کن
اگه برگشت بدون مال تویه
ولی اگه بر نگشت غصه نخور
اون از اولم مال تو نبوده
يکشنبه 23/10/1386 - 17:46
پسندیدم 0
UserName