این چند بیت شعر رو جدم سروده
توسط : rahnama93
یا فاطمه  گواهی  من  ذاكر  حسینم
مانندجغد بی دل در آه و شور و شینم
یا فاطمه  گواهی  در  ماتم  حسینت
مانند ابر و باران گریان ز هر دو عینم

ای سبط نبی حسین ای خون خدا
در خون رگم مهر تو را دادم جا
صندوقچه مهر تو در قلب من است
خود دان و صندوقچه ات روز جزا
 مروا
يکشنبه 23/10/1386 - 17:32
پسندیدم 0
UserName