حسین جان...
توسط : bluelady

حسین جان خدا مرا به فراق تو مبتلا نکند

من وجدایی از تو خدا نکند

زدر خویش خدا را به بهشتم نفرست

که سر کوی تو از کون ومکان ما را بس

يکشنبه 23/10/1386 - 17:27
پسندیدم 0
UserName