یا حسین(ع)
توسط : bluelady

روز محشر وقت پرسیدن زمن رب جلی

گفت تو غرق گناهی گفتمش یا رب بلی

گفت پس اتش نمیگیرد چرا جسم وتنت

گفتمش چون حک نمودم روی قلبم

          "یا حسین"(ع)

يکشنبه 23/10/1386 - 16:56
پسندیدم 0
UserName