زنگ قافله...
توسط : bluelady

هردم به گوشم میرسدآوای زنگ قافله

این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله

یک زن میان محملی اندر غم وتاب وتب است

این زن صدایش آشناست ای وای من این زینب است

يکشنبه 23/10/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName