عزاداری
 

عزاداری،احیاء خط خون و شهادت،و رساندن صدای مظلومیت آل علی به گوش تاریخ است.

يکشنبه 23/10/1386 - 16:31
پسندیدم 0
UserName