****
 

عزاداران حسینی،پروانگانی شیفته ی نورند که شمع محفل آرای خویش را یافته و از شعله ی شمع،پیراهن عشق پوشیده اند و آماده ی جان باختن و پر سوختن و فدا شدن اند.

يکشنبه 23/10/1386 - 16:30
پسندیدم 0
UserName