غصه نخور مسافر
توسط : MCLAREN

 

سلام بر اهل صلح دوستی انسانیت

 

غصه نخور مسافر اینجا ما هم غریــــــــبیم
از دیدن نور ماه یه عمره بی نصیبـــــــــــیم

فرقی نداره بی تو بـــــهار مـــــــــون با پاییز
نمی بینی كه شعرام همه شدن غم انگیز

غصه نخور مسافر اونجـــا هوا كه بد نیست
اینجا ولی آسمون باریدنم بـــلد نــــــــیست

غصه نخور مسافر فـــــدای قلـــــــــب تنگت
فدای برق ناز اون چشمـــــــای قشنـــــگت

غصه نخور مـــــــسافر تلـــــخه هوای دوری
من كه خودم مـی دونم كه تو چقدر صبوری

غصه نخور مـــــسافر بازم مـی آی به زودی
ما رو بگو چه كردیم از وقتــــــی تو نــــبودی

غصه نــخور مســـــــــافر غصه اثر نـــــــداره
از دل تــــو می دونم هیچ كــــس خبر نداره

غصه نخور مسافر رفتیـــــــم تو ماه اسـفند
بهار تو بر می گردی چیزی نمــــــونده بخند

غصــه نخور مسافـــــــر تولـــد دوبــــــــــاره
غصــــــه نخور مســـافر غصه نخور ســتاره

غصه نخور مســــــافر غصه كار گلا نیـــــس
ســـفر یه امتــــــحانه به جون تو بلا نـــیس

غصـه نــــخور مســــافر تو خود آســـــمونی
در آرزوی روزی كه بــــــــــیای و بمــــــــونی

 

 

مراقب خودتون باشید

MCLAREN SUPER SPORT

يکشنبه 23/10/1386 - 16:22
پسندیدم 0
UserName