تندخویی
توسط : monjimoudi
امام علی میفرمایند: تند خویی بیمورد نوعی دیوانگی است زیرا كه تند خو پشیمان می شود و اگر پشیمان نشد پس دیوانگی او ‏پایدار است.‏
يکشنبه 23/10/1386 - 15:31
پسندیدم 0
UserName