دارالنصرة
توسط : ملام

  عبدالله جزعان كه پیرمرد فقیرى بود، خانه اى مى ساخت ، حضرت محمد صلى الله علیه و آله در آن هنگام هفت ساله بود. بچه ها را گرد آورد و به عبدالله كمك كرد تا خانه او ساخته شود. حتى خانه او را در دارالنصرة نام نهاد و افرادى را براى كمك به مظلومان تعیین كرد.

 

حیوة القلوب ، ج 2، ص 67.

 

يکشنبه 23/10/1386 - 15:24
پسندیدم 0
UserName