خوردن غذا
توسط : ملام

عمربن ابى سلمة ، فرزند ام سلمة همسر نبى اكرم صلى الله علیه و آله گفت : روزى با رسول خدا صلى الله علیه و آله غذا مى خوردم و من از اطراف ظرف غذا بر مى داشتم ، رسول اكرم صلى الله علیه و آله به من فرمودند: از آنچه در پیش دست توست ، بخور.

صحیح بخارى ، ج 7، ص 88.

 

يکشنبه 23/10/1386 - 15:22
پسندیدم 0
UserName