نجات از وبا به وسیله صدقه
جناب آقاى ایمانى سابق الذكر نقل كردند از مرحوم حاج غلامحسین ملك التجار بوشهرى كه گفت سفرى كه حج مشرف شدم عالم ربانى مرحوم حاج شیخ محمد جواد بیدآبادى هم مشرف بودند و در آن سفر عده اى قطاع الطریق اموال زیادى از حجاج بردند و مرض وبا هم همه را تهدید مى كرد و همه ترسناك بودند، مرحوم حاجى بیدآبادى فرمود هركس بخواهد از خطر وبا محفوظ بماند مبلغ 140 تومان یا 1400 تومان هركس به مقدار توانائیش صدقه بدهد (و آن مرحوم به عدد 12 و 14 سخت معتقد بودند) و من سلامتى او را توسط حضرت حجة بن الحسن العسكرى علیه السلام از خداوند مسئلت مى كنم و ضمانت مى كنم سلامتى او را.
مرحوم حاج ملك گفت براى خودم مبلغ 140 تومان را دادم و همچنین عده اى از حجاج پرداختند و چون این مبلغ در آن زمان زیاد بود بسیارى ندادند و آن مرحوم وجوه پرداخته شده را بین حجاجى كه دزد اموالشان را برده و پریشان بودند تقسیم فرمود و در آن سفر هركس مبلغ مزبور را پرداخته بود، از آن مرض محفوظ و به سلامت به وطن خود برگشت و كسانى كه ندادند، همه گرفتار و هلاك شدند از آن جمله همشیره زاده ام و كاتبم از پرداخت آن مبلغ امتناع ورزیدند و جزء هلاك شدگان شدند.
تاءثیر صدقه در حفظ بدن از مرض و جلوگیرى از خطر مرگ (مگر اجل حتمى ) و نگهدارى مال از هر آفتى ، از مسلمیات وتجربیات است و اخبار متواتره از اهل بیت : در این باره رسیده و مرحوم حاجى نورى بسیارى از این اخبار را در كتاب
((كلمه طیبه )) نقل فرموده است .
نجات از وبا به وسیله صدقه
خلاصه انسان مى تواند بدن و جان و بستگان و دارائى خود را به وسیله صدقه بیمه الهى كند و اگر رعایت آداب و شرایط صدقه را به تفصیلى كه در كتاب مزبور ذكر شده بنماید، یقین بداند خداى تعالى بهترین حفظ كنندگان است و داناترین و تواناترین یارى كنندگان است و خلف وعده نخواهد فرمود. و در اینجا براى زیادتى بصیرت خواننده عزیز یك روایت از كتاب مزبور نقل مى گردد.
در صفحه 193 ضمن شرط دهم از آداب و شروط صدقه از تفسیر امام حسن عسكرى علیه السلام نقل كرده كه حضرت صادق علیه السلام به راهى تشریف مى بردند و جماعتى در خدمتش بودند در حالى كه اموال خود را همراه آورده بودند به ایشان خبر دادند كه در آن راه دزدان و راهزنانند اموال مردم رامى برند.
ایشان از ترس لرزان شدند حضرت فرمود شما را چه شده است ؟ گفتند اموالمان با ماست مى ترسیم از ما بگیرند آیا شما آنها را از ما مى گیرید شاید رعایت حرمت شما را كنند و چون بدانند این اموال از شماست صرفنظر نمایند. فرمود شما چه مى دانید شاید ایشان جز من كسى را اراده نكنند و به این كار تمام اموالتان تلف شود، عرض كردند آیا آنها را در زمین دفن كنیم ؟ فرمود: این بیشتر سبب تلف آنهاست ، شاید كسى بر آن وارد شود و آنها را برباید و یا اینكه شما محل پنهان كردن اموال را پیدا نكنید، عرض كردند پس چكنیم ؟
فرمود آنها را به كسى بسپارید كه حفظش كند و آفات را از آن برگرداندو آن را زیاد كند و هریك را بزرگتر از دنیا و آنچه در اوست گرداند پس رد كند آنها را به شما در حال نهایت احتیاجتان به آن ، عرض كردند آن شخص كیست ؟
فرمود: پروردگار عالم . عرض كردند چگونه اموال خود را به او بسپاریم ؟ فرمود: آنها را صدقه دهید بر ضعفا و مساكین . گفتند: اینجا فقیر و بیچاره نیست . فرمود: عزم كنید ثلث آن را صدقه دهید تا خداوند باقى را از آنچه مى ترسید حفظ فرماید. گفتند: عزم كردیم . فرمود: پس در امان خدا بروید. پس رفتند چون دزدان پیدا شدند همه ترسیدند حضرت فرمود چگونه مى ترسید و حال آنكه شما در امان خدا هستید دزدها پیش آمدند و پیاده شدند و دست آن حضرت را بوسیدند و گفتند دوش در خواب حضرت رسول 9 را دیدیم و به ما امر فرمود كه خود را به جناب شما عرضه دهیم پس ما در محضرت هستیم و همراه شما مى آییم تا شما و این جماعت را از شرّ دشمنان و دزدان حفظ كنیم . حضرت فرمود ما را به شما حاجتى نیست ؛ زیرا كسى كه شما را از ما دفع كرده آنها را نیز دفع مى كند.
پس به سلامت رفتند و چون به مقصد رسیدند ثلث اموال خود را صدقه دادند پس ‍ تجارت ایشان بركت كرد و هر درهم ایشان ده درهم سود كرد آنگاه گفتند چقدر بركت حضرت صادق علیه السلام بزرگ بود.
حضرت فرمود: بركت خدا را در معامله با او شناختید پس مداومت كنید به معامله با خداوند.
و از عجایب صدقه در راه خدا این است كه نه تنها صدقه سبب كم شدن مال نمى گردد بلكه سبب افزوده شدن آن گردیده و چندین برابر نصیب صدقه دهنده مى گردد و شواهد این موضوع بسیار است ، به كتاب مزبور مراجعه شود.

يکشنبه 23/10/1386 - 15:7
پسندیدم 0
UserName