نیمه ی گمشده...
توسط : mohsenpour
خدا به انسان 2تا چشم داده،2تا گوش داده،2تا پا داده ،2تا دست داده
ولی می دونی چرا 1 قلب داده؟               برای اینکه بگردی و نیمه ی دومشو پیدا
کنی..................
يکشنبه 23/10/1386 - 15:3
پسندیدم 0
UserName