اخوان ثالث ( 7 )
توسط : m66

آزادم و عهدم این است

كاوّل قدم راهِ میخانه بپویم

و اولین جام می بر سَرِ دست ،

نام تو ، نام تو ، نامِ تو گویم

 

"   م . امید   "

 

يکشنبه 23/10/1386 - 15:1
پسندیدم 0
UserName