تنهایــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
توسط : m66

چون نهالی سُست می لرزد روحم از سرمای تنهایی

 

"    فروغ فرخ زاد    "

 

يکشنبه 23/10/1386 - 14:59
پسندیدم 0
UserName