اخوان ثالث ( 6 )
توسط : m66

بیا ای خسته خاطر دوست ! ای مانندِ من دل كنده و غمگین

من این جا بس دلم تنگ است

بیا ره توشه برداریم

قدم در راهِ بی فرجام بگذاریم

 

"   م . امید   "

 

يکشنبه 23/10/1386 - 14:58
پسندیدم 0
UserName