اخوان ثالث ( 5 )
توسط : m66

با تو دارد گفت و گو شوریده ی مستی .

-         مستم و دانم كه هستم من

ای همه هستی آیا تو هم هستی ؟

 

"   م . امید   "

 

يکشنبه 23/10/1386 - 14:57
پسندیدم 0
UserName