اخوان ثالث ( 4 )
توسط : m66

زندگی شاید همین باشد

یك فریبِ ساده و كوچك

آن هم از دستِ عزیزی كه تو دنیا را جُز برای او و جُز با او نمی خواهی

من گمانم زندگی باید همین باشد

 

 

"   م . امید   "

 

يکشنبه 23/10/1386 - 14:56
پسندیدم 0
UserName