اخوان ثالث ( 2 )
توسط : m66

خداوندا ، خداوندا ، پس از هرگز

  پس از هرگز همین یك آرزو ، یك خواست

   همین یك بار ،

ببین غمگین دلم با وحشت و با درد می گرید .

خداوندا ، به حقِ هرچه مردانند ،

ببین ، یك مرد می گرید . . .

 

"   م . امید   "

 

يکشنبه 23/10/1386 - 14:54
پسندیدم 0
UserName