اخوان ثالث ( 1 )
توسط : m66

آن نخستین بار و گویا آخرین دیدار با او بود ،

        دیگر او را كی توانم دید ؟

                یا كجا ؟ هرگز ؟

حسرتم بسیار و می گویم ببازم كاش

         شرط هایی را كه بستم باز با هرگز

 

"   م . امید   "

يکشنبه 23/10/1386 - 14:53
پسندیدم 0
UserName