بهترین متاع دنیا

رسول اکرم (ص) :

بهترین متاع دنیا ، همسر شایسته است

يکشنبه 23/10/1386 - 14:52
پسندیدم 0
UserName