باز پرچم‌های سوگ فراز آمد
توسط : 110ahmad123

باز پرچم‌های سوگ فراز آمد
و جامه‌های سیاه بر تن نشست؛
 باز دست‌ها بالا رفت
  و بر سر و سینه فرود آمد،
باز فریادها برخاست،
و شیون‌ها در آسمان پیچید:
...
 باز این چه شورش است
 که در خلق عالم است؟!

يکشنبه 23/10/1386 - 14:51
پسندیدم 0
UserName