عشق چون ساعت شنی است
توسط : mohsenpour
عشق چون ساعت شنی است . با خالی شدن مغز ، قلب پر می شود 
 
يکشنبه 23/10/1386 - 14:50
پسندیدم 0
UserName