شب و روز
توسط : یاكریم

شب و روز

 

سوره النحل, آیه دوازده
و شب و روز و خورشید و ماه را براى شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر شده ‏اند مسلما در این [امور] براى مردمى كه تعقل مى‏كنند نشانه‏ هاست 

يکشنبه 23/10/1386 - 14:43
پسندیدم 0
UserName