عمر
توسط : mehdi111

جهان آفرینا،

«تا آنگاه مرا عمر بده که عمرم در خدمت بندگی تو باشد و هرگاه عمر من چراگاه شیطان شد جانم را بگیر.»

يکشنبه 23/10/1386 - 14:41
پسندیدم 0
UserName