دوستت دارم...
توسط : mohsenpour
دوستت دارم... و چه زیبا بر بخار پنجره نوشتی... و چه غم انگیز بود وقتی که پاکش
کردی..... ای کاش کلامت از برای من بود..... دوستت دارم را میگویم 
 
يکشنبه 23/10/1386 - 14:40
پسندیدم 0
UserName