محاکمه دل
توسط : hamed2560
*******************************

روزی تو را محاکمه می کنند

به حبس ابد محکوم میشوی

جرمت مشخص نیست شواهد زیادی هم از جنایت وجود ندارد

فقط اثر انگشتت را روی قلبی یافته اند

**********************************
يکشنبه 23/10/1386 - 14:37
پسندیدم 0
UserName