امید جاودان است
توسط : یاكریم
امید جاودان است

گاهی اوقات همه چیز بد به نظر می رسد و ناامیدی همه وجودت را می گیرد و هیچ چیزی تو را شاد نمی كند. اما هرگز چنین نیست هر چقدر زندگی دشوارتر باشد، محرك قوی تری برای ایجاد تغییرات واقعی، اساسی و مثبت وجود دارد.

هیچ چیز به آن بدی كه تصور می شود نیست. زیرا هنگامی كه شرایط دشوار میشود، انسان ها ساخته می شوند، امید، كه در گذشته محو شده به نظر می رسید، شروع به كار می كند.

هنگامی كه تاریكی غیر قابل تحمل می شود، كسی قدم پیش خواهد نهاد و چراغی را روشن خواهد كرد. و این نور به دیگران الهام خواهد بخشید. امید برای همیشه آن جاست، هر چه بیشتر مورد نیاز باشد، قوی تر و موثرتر رشد خواهد كرد.

يکشنبه 23/10/1386 - 14:32
پسندیدم 0
UserName