نخستین ها
توسط : aliyoungi

نخستین سفینه ی فضایی که بر کره ی ماه فرود آمد لونا 9 شوروی بود.

نخستین فضانوردی که در فضا شناور گردید , الکسی لئو نف شوروی بود.

نخستین سفینه ی فضائی مسافربری که بطرف فضا پرتاب شد وسک هود یک شوروی بود.

نخستین زن فضانورد والنتینا ترشکووای شوروی بود.

نخستین فضانورد یوری گاگارین شوروی بود.

نخستین مردی که قله ی اورست رو فتح کرد شرپاتدنتیسا بود.

نخستین کشوری که ماه مصنوعی را به فضا پرتاب کرد, ایالات متحده ی آمریکا بود.

نخستین اروپائی که به چین سفر کرد , مارکوپولوی ایتالیایی بود.

نخستین دولت آریائی که یک امپراطوری ایجاد کرد , ایران هخامنشی بود.

نخستین اروپایی که دور جهان سفر کرد ماژلان بود.

نخستین زنی که نخست وزیر شد خانم باندارانایکه سیلان بود.

نخستین شخسی که موفق شد اتم را بشکافد , لردروته فورد انگلیسی بود.

يکشنبه 23/10/1386 - 14:12
پسندیدم 0
UserName