خدای تو عزادار حسین است
توسط : ssm

دانی که چرا خانه حق گشته سیه پوش

یعنی که خدای تو عزادار حسین(ع) است

يکشنبه 23/10/1386 - 13:51
پسندیدم 0
UserName