انتظار
توسط : ssm

كجاست منتظر تو ؟

چه انتظار عجیبی !

تو بین منتظران هم،

عزیز من چه غریبی...

عجیب تر كه چه آسان،

نبودنت شده عادت!

چه كودكانه سپردیم

دل به قصه قسمت!

چه بی خیال نشستیم،چه كوششی؟

چه وفایی؟

فقط نشسته و گفتیم:

خدا كند كه بیایی...

يکشنبه 23/10/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName