نیایش مولا
توسط : ssm

خطبه 77 نهج البلاغه-نیایش

خدایا! بر من ببخش آنچه را از من بدان داناتری، و اگر بار دیگر به آن بازگردم. تو نیز به بخشایش بازگرد. خدایا! آنچه از اعمال نیکو که تصمیم گرفتم و انجام ندادم ببخش. خدایا! ببخش آنچه را که با زبان به تو نزدیک شدم ولی با قلب آن را ترک کردم. خدایا! ببخش نگاههای اشارت‏آمیز و سخنان بی فایده، و خواسته‏های بی‏مورد دل، و لغزشهای زبان

يکشنبه 23/10/1386 - 13:50
پسندیدم 0
UserName