صدای قافله ای از حجاز می آید
توسط : ssm
 

صدای قافله ای از حجاز می آید

گمانم آنکه به حج رفته ، باز می آید

امام کعبه و زمزم، امام سعی و صفا

به قتلگاه به شوق نماز می آید

تسلای دل مهدی فاطمه(عج) 14 صلوات

التماس دعا

يکشنبه 23/10/1386 - 13:39
پسندیدم 0
UserName