کعبه و کرب و بلا
توسط : ssm
  سلام

کعبه از کرب وبلا فیض دمادم دارد

هستی از خون خدا قبله عالم دارد

کعبه را کرده سیه پوش غم ثارالله

سالها هست به بر جامه ماتم دارد

 حرم قدس خدا روز و شب از داغ حسین(ع)

اشک بر دامنش از چشمه زمزم دارد

(حسان)

يکشنبه 23/10/1386 - 13:27
پسندیدم 0
UserName