فنا...
توسط : zebayeman
 

شاخه ای خشكیده ام

شكستم..

گلی بی آبم

پژمردم

كجایی مهربانم؟؟

به فنا پیوستم...

يکشنبه 23/10/1386 - 13:24
پسندیدم 0
UserName