ضرب المثل های معروف ایرانی
توسط : aliyoungi

برج زهر مار

منظور اشخاص کج خُلق و بد اخلاق است.

بزک نمیر بهار میاد کُمبُزه و خیار میاد

به کسی وعده های پوچ و طولانی دادند.

به در میزنم که دیوار بشنود

منظور این است که به کنایه مطلب یا موضوعی را به کسی فهماندن.

به مال مفک که رسیدی , خفه کن خود را

در مورد کسی گویند که در مهمانی در خوردن زیاده روی میکند.

يکشنبه 23/10/1386 - 13:22
پسندیدم 0
UserName