آن گاه که خواهانی لحظه به لحظه نعمت ، بر تو افزون گردد
توسط : omid605
**آن گاه که خواهانی لحظه به لحظه نعمت ، بر تو افزون گردد

نعمات الهی را شاکر باش تا آن ها را زیاد کنم (ابراهیم/7)
يکشنبه 23/10/1386 - 13:9
پسندیدم 0
UserName