ضرب المثل های معروف ایرانی
توسط : aliyoungi

آب پاکی روی دست کسی ریختن

منظور مایوس کردن و حرف آخر را گفتن است.

آب خوش از گلوی کسی پایین نرفتن

منظور کسی است که پیوسته در رنج و زحمت باشد.

آب نطلبیده مراد است

منظور این است که کسی تشنه باشد و قبل از آب خواستن کسی به او نوشیدنی بدهد این امر را به فال نیک میگیرند.

آتش بیارِ معرکه شدن

منظور دامن زدن به نزاع میان دو یا چند نفر است.

آدمیزاد شیر خوام خورده است

یعنی انسان جایزالخطاست

ادامه دارد...

يکشنبه 23/10/1386 - 13:2
پسندیدم 0
UserName