در دوستی غرور کسی را بشکنی دیگر چیزی نمی ماند اما...
توسط : raki

حکیمی گفت:" در دوستی غرور کسی را بشکنی دیگر چیزی نمی ماند اما اگر غرور کسی را با آفتاب محبت آب کنی همه چیز تا ابد باقی می ماند

يکشنبه 23/10/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName