خدا در قلب توست
توسط : raki

God is in your heart, yet you search for Him in the wilderness.

خدا در قلب توست و تو در بیابان ها به دنبالش می گردی

يکشنبه 23/10/1386 - 12:30
پسندیدم 0
UserName