ای ضبیح الله اعظم
توسط : 110ahmad123
 

تقدیم به پیشگاه سید و سالار شهیدان حسین بن علی علیه السلام


صاحب علم لدنی خامس آل عبا
سبط احمد نور چشم حیدر و خیر النسا

                                         وارث علم نبی و آدم و نوح و خلیل
                                         پنجمین معصوم و هم سوم دلیل و رهنما

جاودان الگوی سرخ عاشقی مولای دین
آفتاب آل طا ها ، نور حق ، خون خدا

                                       تشنه لب جان در وصال کوی جانان داده ای
                                       راه تو باشد بهشتی سیرتان را رهگشا

قلب سرخ عرش و فرش و کرسی و لوح و قلم
میر و سالار شهیدان شافع روز جزا

                                       ای که شد در کوی ایمان و شرف- آزادگی-
                                       پیکرت- خون خدا- آماج تیر و د شنه ها

کرده ای دفع خطر از مکتب اسلامیان
با نثار خون خود خورشید دشت نینوا

                                        باغبان سرفراز کوی سرخ لاله ها
                                        ای شهید سربدار و جاودان کربلا
 
خویش را کردی فدا تا پا بگیرد عاشقی
سرو گلزار شهادت ، قبله ی اهل ولا

                                        از تو شد آئینه صبح شهادت منجلی
                                        ای که کردی در ره حق اکبر و اصغر فدا

نام زیبای تو باشد توتیای چشمها
جان ناقابل فدایت یا حسین مرتضا

                                        می زند هردم شرار عاشقی بر سینه ها
                                        نام گلگون تو ای قربانی راه خدا

قبله ی عشق و شهادت جاودان عصرها  
حیدری خو مصطفی سیرت، امام و مقتدا

                                       داغ جانسوزت زند آتش به جان ما–حسین-
                                       ای قتیل اشقیا از کینه وظلم وجفا

عبد خاص الخاص حق  ای روح قرآن مجید
وای ذبیح الله اعظم شد خریدارت خدا

                                      آتشی دیگر به جانها زد قیام و نهضتت
                                      واز پیام سرخ تو شد محشری عظمی بپا

گشته جیحون چشمها از سیل آه و اشکها
از غم جانسوز تو شاهنشه ملک ولا

                                     گوشه ی چشمی به ما فرما ، عزیز فاطمه
                                     کاروان سالار عشق ای شیعیان را پیشوا

دست ما و دامنت – ای قلب سرخ کائنات -
ای شهید تشنه لب مولای سر ازتن جدا

                                    زنده باد و جاودان شور حسینی در جهان
                                    خاصه در ایران به حق  ضامن آهو رضا

يکشنبه 23/10/1386 - 12:15
پسندیدم 0
UserName