خوشبختی!

خوشبختی بر سه ستون استوار است؛ فراموش كردن گذشته، غنیمت شمردن جان، و امیدوار بودن به آینده.

 

موریس مترلینگ

يکشنبه 23/10/1386 - 11:5
پسندیدم 0
UserName