آن گاه که مغرور به زندگانی دنیا شدی
توسط : omid605
**آن گاه که مغرور به زندگانی دنیا شدی

هوشیار باش که شیطان ، در فریب توست (فاطر/6-5)

يکشنبه 23/10/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName