آن گاه که در ورطه غفلت و بی خبری از یاد خدا هستی
توسط : omid605
**آن گاه که در ورطه غفلت و بی خبری از یاد خدا غرق در نعمت شدی

به هوش باش که در عرصه آزمون الهی به سر می بری (جن/17)
يکشنبه 23/10/1386 - 10:52
پسندیدم 0
UserName