آن گاه که منیت و غرور داری
توسط : omid605
**آن گاه که منیت و غرور، در بند بند وجودت، ریشه دوانید

سجده کن و تقرب بجوی (علق/19)
يکشنبه 23/10/1386 - 10:50
پسندیدم 0
UserName