اگر حسرت یک سنگ صبور است
توسط : omid605

**آن گاه که روحت در حسرت یک سنگ صبور، در تب و تاب است

به هنگام صبح و شام، خدای را تسبیح بگوی (آل عمران/41)
يکشنبه 23/10/1386 - 10:46
پسندیدم 0
UserName