خواهان رسیدن به بندگی
توسط : omid605
**آن گاه که خواهان رسیدن به سرزمین سبز بندگی هستی

مرا بپرست تا به راه راست هدایت شوی (یس/61)
يکشنبه 23/10/1386 - 10:41
پسندیدم 0
UserName