خدایا!
توسط : یاكریم

خدایا!

سوگندت می دهم كه امیدم را نا امید نساز و پناهم ده در برت و عشق و مودتت را از من دریغ مدار!و دستان گرمت را برای همیشه در دستانم نهان بدار،هو الباقی!یختصَّ برحمته من یشاء!

آمین یا رب العالمین

 

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

كز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست

   زین همرهان سست عناصر دلم گرفت    

شیر خدا و رستم دستانم آرزوست

يکشنبه 23/10/1386 - 10:35
پسندیدم 0
UserName