مع العسر یسرا...
توسط : یاكریم

بسم الله الرحمن الرحیم

فانَّ مع العسر یسرا.انَّ مع العسر یسرا.فاذا فرغت فانصب.و الی ربّك فارغب(الانشراح/5-8)

پس با هر سختی البته آسانی هست.و با هر سختی البته آسانی هست.پس چون به اطاعت پرداختی برای دعا همت دار و به سوی خدا همیشه متوجه و مشتاق باش.

يکشنبه 23/10/1386 - 10:30
پسندیدم 0
UserName